Co na farmě chováme?

 • 50 kusů ovcí
 • plemen Charollais a Suffolk
 • 650 kusů skotu
 • plemene Holstein pro produkcí mléka
 • 15 masných plemen skotu v celkovém počtu 100 kusů
 • pro účely výuky studentů

Naše haly prochází průběžnou stavební i technologickou modernizací, abychom byli schopni naplňovat požadavky zvířat. Samozřejmostí je pro nás chov zvířat v souladu s pravidly welfare. Jedná se o naplnění podmínek, které jsou předpokladem k fyzickému a psychickému zdraví zvířete žijícího v souladu se svým prostředím. Poskytujeme chovaným zvířatům maximální péči, což se pozitivně projevuje nejen na množství ale i na kvalitě masné a mléčné produkce. Používáme moderní technické vybavení.

Rostlinná výroba ŠZP Žabčice zajišťuje především krmivo pro hospodářská zvířata na demonstrační farmě. Hospodaříme na 2527 ha zemědělské a lesní půdy. Pěstování rostlin je v souladu s pravidly IOR.

Na jaké ploše hospodaříme?

 • 213 hektarů
 • trvalého travního porostu
 • 321 hektarů
 • vinic a sadů
 • 1941 hektarů
 • orné půdy

Máme neustále na paměti, že hospodaření na zemědělské půdě námi nekončí a musíme ji udržovat úrodnou a zdravou pro další generace. Proto dodržujeme osevní postupy, aplikujeme nejnovější způsoby managementu a další zásady správné zemědělské praxe v kombinaci s maximální mírou vyžívání moderních strojů pro rostlinnou výrobu.