ŠZP Žabčice
Zemědělská 53, 664 63 Žabčice
(pro zasílání faktur)
Pracoviště Lednice
Nejdecká 600, 691 44 Lednice na Moravě

Ředitel

Ing. Jakub Doležal
+420 724 186 605
jakub.dolezal@mendelu.cz

Vedoucí pracoviště Lednice

Jan Holeček (Vedoucí rostlinné výroby Lednice)
+420 602 752 567
jan.holecek@mendelu.cz

Vedoucí účelové činnosti

Ing. Radomil Měřínský
+420 724 132 683
radomil.merinsky@mendelu.cz

Evidence půdy

Hana Bauchová
Pracoviště Žabčice
+420 602 540 591
hana.bauchova@mendelu.cz

Rostlinná výroba

Ondřej Petrovský
Agronom – provoz Žabčice
+420 602 518 274
ondrej.petrovsky@mendelu.cz

Jan Holeček
Agronom – provoz Lednice
+420 602 752 567
jan.holecek@mendelu.cz

Živočišná výroba

Ing. Kristýna Tučková
Vedoucí živočišné výroby
+420 770 193 057
kristyna.tuckova@mendelu.cz

Pavla Krejsková
Zootechnik pracoviště Žabčice
+420 728 247 824
pavla.krejskova@mendelu.cz

Věra Dufková
Zootechnik pracoviště Žabčice
+420 602 686 452
vera.dufkova@mendelu.cz

Peter Ondrášek
Zootechnik pracoviště Žabčice
+420 606 782 853
vkkzabcice@mendelu.cz

Vinice a sady

Jan Čermák
Vedoucí vinic a trvalých kultur
+420 724 132 684
jan.cermak.sv@mendelu.cz

Mechanizace

Jiří Martínek
Mechanizátor – nákupčí
+420 728 855 881
jiri.martinek.do@mendelu.cz

Ekonomický úsek

Andrea Pernicová, DiS
Ekonomka
+420 739 480 175
andrea.pernicova@mendelu.cz

BcA., Markéta Kořenková, DiS
Asistentka ředitele, pokladní 
+420 728 998 017
marketa.korenkova@mendelu.cz

Dana Biedermannová
Účetní
+420 724 040 437
dana.biedermannova@mendelu.cz

Personální

Marie Husáková
Personální a mzdová účetní
+420 606 764 711
marie.husakova@mendelu.cz