Infrastruktura pro Školní zemědělský podnik Žabčice – Lis na slámu

 

Projekt "INFRASTRUKTURA PRO ŠKOLNÍ ZEMĚDĚLSKÝ PODNIK ŽABČICE – LIS NA SLÁMU" je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem je investice do provozu rostlinné výroby vedoucí ke zrychlení sklizně a zkvalitnění steliva pro chov skotu.

Mendelova univerzita v Brně, Školní zemědělský podnik Žabčice, středisko rostlinné výroby Žabčice a Lednice obhospodařoval v roce 2017 celkem 2411,83 ha zemědělské půdy. Z toho 1879,07 ha půdy orné a 246,27 ha trvalých travních porostů. K hlavním pěstovaným plodinám patří každoročně ozimé obilniny, kukuřice na zrno i siláž, vojtěška, travní porosty, mák, slunečnice, cukrovka a čirok. Vzhledem k vysokým potřebám živočišné výroby na produkci stelivové a krmné slámy, vojtěškového i lučního sena byl toho roku pořízen nový vysokotlaký lis na hranaté balíky CLAAS QUADRANT 5300 RC. Pořízení nového, výkonnostně a technicky lépe řešeného lisu oproti stávajícímu zastaralému jednoznačně přineslo úsporu PHM, lepší využití lidských zdrojů a v neposlední řadě úsporu času při samotné sklizni, což má jednoznačně pozitivní vliv na jakost a skladovatelnost slámy či sena. Další pozitivum nového lisu je v jeho hydraulicky ovládané předlisovací komoře, díky které se i v nejobtížnějších podmínkách (nedostatek slámy) produkuje dobře slisovaný, tvarovaný a dlouhodobě skladovatelný balík slámy či sena.

 

Lis na slámu

 

 

Logo EU

logo lander logo programu RV