Infrastruktura pro Školní zemědělský podnik Žabčice – Krmný vůz

 

Projekt "INFRASTRUKTURA PRO ŠKOLNÍ ZEMĚDĚLSKÝ PODNIK ŽABČICE – KRMNÝ VŮZ" je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem je investice do provozu živočišné výroby vedoucí ke zkvalitnění distribuce krmiva a úspory objemu práce zaměstnanců.

Živočišná výroba Mendelovy univerzity v Brně, Školního zemědělského podniku Žabčice patří již dlouhodobě k hlavnímu stabilizačnímu faktoru hospodářské činnosti. V roce 2017 bylo v podniku chováno bez mála 1100 kusů krav, z toho více jak 550 kusů dojnic Holštýnského skotu. I přes nepatrné snížení stavu dojnic oproti předešlému roku došlo k nárůstu dodávky mléka na více jak 5 300 000 litrů za rok. Při řešení kapacit krmivové základny v objemných krmivech je nutno vyzdvihnout počin z roku 2016, kdy se postavily dva silážní žlaby s kapacitou 6.000 t siláže, čímž se zabránilo převozu objemných krmiv ze vzdálených středisek. Do roku 2017 bylo krmení nakládáno, frézováno a mícháno tažených krmným vozem o kapacitě 14 m³ krmiva. Moderně a na vysoké produkci mléka postavené živočišné výrobě již stávající krmný vůz kapacitně a technologicky nevyhovoval. Proto pořízení nového samochodného krmného vozu Faresin LEADER DOUBLE 2000 Ecomode o celkové kapacitě 20 m³ krmiva s nakládací frézou umístěnou před kabinou stroje a ovládanou přímo z ní jednoznačně přineslo efektivnější využití lidských zdrojů, úsporu času při samotném nakládání a kvalitnější promíchání krmiva, což má jednoznačně pozitivní vliv na jeho jakost a rychlost uložení do krmných žlabů, s čímž souvisí i nárůst užitkovosti chovaných krav.

 

krmný vůz

 

 

Logo EU

logo lander   logo programu RV