Činnosti podniku se člení v souladu se zákonem o vysokých školách č. 111/1998 Sb. a se Statutem MENDELU v Brně na hlavní a doplňkovou.

Hlavní - účelová činnost

 • praktická výuka studentů v provozech rostlinné, živočišné  a speciální výroby
 • exkurze
 • řešení bakalářských, diplomových a doktorandských prací
 • spolupráce při řešení výzkumných úkolů
 • propagační akce 
  • polní den MendelAgro (červen)
  • polní den Slunečník (září)

Doplňková - hospodářská činnost

 • produkce a prodej komodit zemědělské výroby
 • výroba a prodej vína