Polní setkání 28.5.2020 - Integrovaná ochrana obilnin

 

 

 

Polní setkání 2.6.2020 - Integrovaná ochrana máku a polní přehlídka sortimentu odrůd ozimé pšenice