Ústředí ŠLP Masarykův les Křtiny

Křtiny 175, 67905 Křtiny
Vedoucí: doc. Dr. Ing. Tomáš Vrška
Další informace: Zaměstnanci