Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny

Křtiny 175, 67905 Křtiny
E-mail: slp@slpkrtiny.cz
Vedoucí: doc. Dr. Ing. Tomáš Vrška
Další informace: Zaměstnanci | Stránky pracoviště