Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky

Zemědělská 1, 61300 Brno - Budova Q
Telefon: +420 545 132 307
Fax: +420 545 132 368
E-mail: petrak@mendelu.cz
Vedoucí: prof. Ing. Jan Mareček, DrSc., dr. h. c.
Sekretariát: Petra Knoppová
Další informace: Zaměstnanci | Garantované předměty | Stránky pracoviště