Provozně ekonomická fakulta

Děkanát: Zemědělská 1, 61300 Brno

Web:http://www.pef.mendelu.cz/
E-mail:info@pef.mendelu.cz
Telefon:+420 545 132 701
Fax:+420 545 132 797
  
Děkan:doc. Ing. Arnošt Motyčka, CSc.
Tajemník:Ing. Jaroslav Pakosta, LL.M.