Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat

Zemědělská 1, 61300 Brno - budova A
Telefon: +420 545 133 138, +420 545 133 183
Fax: +420 545 133 176
E-mail: zdhav@mendelu.cz
Vedoucí: doc. Dr. Ing. Zdeněk Havlíček
Další informace: Zaměstnanci | Garantované předměty | Stránky pracoviště