Mendelova univerzita v Brně

Rektorát: Zemědělská 1, 61300 Brno

Web:http://www.mendelu.cz
E-mail:info@mendelu.cz
Telefon:+420 545 131 111
Fax:+420 545 211 128
  
Rektorka:prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.
Prorektor pro vědu a výzkum:prof. RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D.
Prorektorka pro kvalitu a lidské zdroje:doc. Ing. Mgr. Jitka Janová, Ph.D.
Prorektor pro školní podniky:doc. Ing. Martin Klimánek, Ph.D.
Prorektorka pro zahraniční záležitosti:doc. Ing. Martina Lichovníková, Ph.D.
Prorektorka pro pedagogiku:doc. RNDr. Irena Marková, CSc.
Kvestorka:Ing. Lujza Oravcová