Mendelova univerzita v Brně

Rektorát: Zemědělská 1, 61300 Brno

Web:http://www.mendelu.cz
E-mail:info@mendelu.cz
Telefon:+420 545 131 111
Fax:+420 545 211 128
  
Rektor:prof. RNDr. Ladislav Havel, CSc.
Prorektor:prof. RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D.
Prorektor:Ing. Samuel Antwi Darkwah, Ph.D.
Prorektor pro účelová zařízení:prof. MVDr. Ing. Petr Doležal, CSc.
Prorektor pro pedagogiku:doc. Ing. Martin Klimánek, Ph.D.
Prorektor:doc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D.
Kvestorka:Ing. Lujza Oravcová